Hon har jobbat i tiotalet år inom hemtjänsten och är frustrerad och arg redan idag. Det efter framförallt två större förändringar under senare tid som påverkar; en sammanslagning av hemtjänstdistrikt till ett och samma ställe, Parkskolan, och införandet av det nya planeringssystemet.

Enligt henne har hemtjänsten haft svårt att få till trygga och säkra rutiner för kunderna efter införandet av det nya systemet. Planeringssystemet är grunden för alla bokningar hos brukarna i kommunen. Men systemet tar inte hänsyn till mänskliga faktorer, som exempelvis tiden mellan lunch och middag.

– Det kan bli så att vi nästan möter varandra i dörren. Om en personal ger lunch klockan 11 till en gamling så kommer nästa personal och serverar middagen klockan 14.

Hon vittnar om en kaotisk arbetssituation med dåliga rutiner och slarvighet som följd.

– Våran arbetsmiljö är fruktansvärd redan. Vi klarar inte att sköta gamlingarna. Men det vet inte allmänheten om. Att det är på jättelösa boliner allt vi gör hos gamlingarna. Det är ingenting som fungerar egentligen.

– Man missar allt möjligt, för man har ingen kontroll, ingen information, ingenting. Man missar mediciner. Jag hörde nyligen att det är en som är döende med palliativ vård där man missat att ge mediciner i två veckor. Det är jättehemskt, säger kvinnan.

Dessa uppgifter om slarvig-het och bristande rutiner stöds också av samtliga anställda som Norrbottens media varit i kontakt med. Med stigande sjukfrånvaro och uppsägningar inom hemtjänsten så ser anställda den planerade omorganisationen som ett stort hot mot hela äldreomsorgen.

– Folk mår dåligt. Man borde ha någon form av konsekvensanalys innan man sätter igång med det. Vad ska hända? De skulle behöva göra ett pilotprojekt och inte bara köra igång det här utan konsekvensanalyser.

– Det är redan kaos och det nya kommer att innebära total katastrof.