– Det här kan få ödesdigra konsekvenser, säger han.

I stället för att läkarna har jour ska sjuksköterskorna via länk konsultera läkare vid akuten vid Gällivare sjukhus när det kommer in sjukdomsfall under vardagskvällar. Planen är även att helgjouren ska dras in framöver.

Åtgärden har redan genomförts vid Pajala hälsocentral.

Artikelbild

Läkaren Markus Beland är starkt kritisk till indragningen av läkarjouren.

– Jag förstår att de ville göra detta i Pajala, som har stor läkarbrist. Där räddar man verksamheten. Men vi har full läkarbemanning, är resurseffektiva och en av få hälsocentraler som går som på räls. Det här kan förstöra mycket, säger Beland.

LÄS MER: Klart – då försvinner läkarjouren

Personal och fack på hälsocentralen har försökt påverka regionledningen utan resultat. Markus Beland radar upp negativa effekter som beslutet kan få.

* Svåra att rekrytera både läkare och sjuksköterskor i framtiden.

Artikelbild

| Hälsocentralen i Jokkmokk har hittills varit väl fungerande. Nu riskerar verksamheten att drabbas negativt, tror läkaren Markus Beland.

– Många lockas av uppdraget här. Att få vara glesbygdsdoktor med nattjobb är en lockelse. Blir man i stället "kontorsläkare" förlorar man mycket av det som är glesbygdsmedicin. Det blir svårare att få både AT- och ST-läkare. Vidare blir sjuksköterskorna otrygga med det större ansvar som läggs på dem. Det är flera här som valt att sluta på grund av detta.

* Vårdkvalitén påverkas.

– Det blir sämre vård om man ska bedöma patienter via distansteknik i stället för att använda specialistkompetens på plats.

* Ökat antal ambulanstransporter, vilket innebär att samhället oftare står utan ambulans.

– Det är barnfamiljer och äldre som drabbas i första hand. Och på OBS-avdelningen blir arbetssituationen svårare när ambulansen är ute.

Någon större besparing tror inte Beland att indragningen innebär i Jokkmokk. I Pajala kostar jouren drygt fem miljoner per år, medan notan i Jokkmokk är drygt två miljoner.

– Eftersom vi har full besättning så drabbar inte uttaget av jourtid bemanningen på dagarna.

Beland menar att förändringen kommer innebära mer vårdåtgärder, eftersom läkarna i Gällivare inte känner patienterna på samma sätt som läkarna i Jokkmokk.

– De kommer att vilja ta det säkra före det osäkra. Det blir transporter med ambulans till Gällivare och patienter som läggs in nattetid i Gällivare. Många av dessa fall kan vi enkelt lösa här utan extra kostnad.

Region Norrbotten hade kallat Jokkmokkborna till ett informationsmöte men uppslutningen var svag.

– Man skulle berätta om att läkarjouren samordnas med Gällivare. De vågade inte kalla det avveckling. Det var en feg rubrik, säger Beland.