Lördag 30 november samlades NSD:s personal och särskilt inbjudna gäster till en kombinerad jul- och jubileumsfest på Hotell Bodensia.

Då passade även statsminister Stefan Löfven (S) på att framföra en videohälsning till de församlade och 100-årsjubilerande NSD. Han talade engagerat om journalistikens stora vikt och värde för demokratin och ett levande samhälle.

"Oavsett hur människor tar del av nyheter i framtiden så är jag övertygad om att det redaktionella innehållet alltid kommer vara viktigast, inte minst de lokala frågorna och berättelserna som få andra rapporterar om och som är möjliga att berätta tack vare att ni finns just där", sa Löfven.

Artikelbild

| "NSD är en del av Norrbottens och den svenska arbetarrörelsens historia", sa Stefan Löfven (S) i sin hälsning.

Det är ord som påminner om att NSD och andra dagstidningar har fortsatt stor betydelse för att spegla och granska det som sker i hela Sverige, oberoende av om det sker i tryckt eller digital form. 

Lokaltidningarna är en del av den demokratiska infrastrukturen. Utan dem blir det svenska samhället tystare, fattigare och sämre.

Eller om Löfven uttryckte det i sin hälsning: "En mångfald av fria och oberoende medier är en förutsättning för en väl fungerande demokrati."