Vilka orsakar de största koldioxidutsläppen i världen?

Jag är förespråkare av Hans Roslings sätt att betrakta världen. ”Factfulness” är hans ledord.

Greta Thunberg är väl insatt i ämnet klimatkunskap. De fakta hon visar världen är tagna ur hundratals toppforskares rapporter. Var hittar man något bättre? Det är så uppenbart att världens temperatur håller på att stiga och om vi kommer upp till ”tipping point” är katastrofen nära. Det är inte skrämselpropaganda. Det är fakta. Om vi inte bromsar i tid, drabbar det inte så mycket oss som lever idag, utan vi orsakar katastrofen för kommande generationer. Klimatförnekarna har åsikter utan brett vetenskapligt stöd.

Många säger att Kina är den största klimatboven, följt av Indien och USA. Så är det inte. Kinas energianvändning utgörs av cirka tre fjärdedelar fossila bränslen och släpper ut mycket CO2 till atmosfären, men det är klarsynt att se för vilkas behov Kinas produktion riktar sig. Mer än tre fjärdedelar går till export för rika över hela världen. Vi i Sverige är på topplistan av Kinas koldioxidutsläpp. Det verkar inte många tänka på. Nyligen har någon räknat ut att ett svenskt barn äger i genomsnitt 500 leksaker. De flesta ”Made in China”. Vi köper elektronik, lampor, solceller, alla möjliga plastprodukter, kläder, skor med mera. Varför gör vi det? Jo, alla vet att kineser gör allt så billigt och alla föroreningar stannar där.

Om vi slutar köpa grejer ”Made in China”, måste tillverkningen sluta där och vi har löst hela CO2 problemet. Alltså, lösningen ligger i våra händer. Alla rika slutar köpa ”smutsigt” tillverkade produkter. Så enkelt och klarsynt. Konsumenterna har nämligen stor makt. Men det krävs politiska breda lösningar för att uppnå resultat.