Insändare Skolan i Luleå kommun håller hög kvalitet och visar på ett bra resultat. Det som nu händer när Engelmark och Nordström med flera vill effektivisera är att kvalitén och resultaten kommer att gå ner. Vi har redan fått se bevis på drastiskt sjunkande välfärd för barnen boende i Vitådalen. Deras bussar är överfulla, barn som är 6 år gamla får sitta på ”väntis” i flera timmar i veckan. Detta är enbart en ”förvaring” av barn då det inte bedrivs någon som helst pedagogisk verksamhet under deras ibland timslånga väntan på bussen.

S menar fortsatt att effektiviseringar behövs, där är jag helt enig. Det behövs effektiviseringar i kommunen för att på lång sikt säkra ökade utgifter. Men, då är besparingar på det viktigaste vi har för framtiden fel väg att gå. Vi behöver hitta nya vägar att effektivisera, här behövs nytänk inom kommunen. Jag föreslår att det tillsätts en ”medborgargrupp” (kalla det vad ni vill) som tillsammans med tjänstemän och ledande politiker i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden kan under tre till fyra möten samverka och dela synpunkter och komma med förslag på effektiva lösningar som gynnar hela kommunen i slutändan. Som jag skrivit och sagt tidigare, kunskap finns, politikerna behöver lyssna och framför allt, ta till sig av budskapen.

Problem med behöriga lärare till skolorna i byarna är för tillfället ett ickeproblem som politikerna tar upp. Underlaget av legitimerade lärare i Sörbyarna är stort och om man lyssnar på lärarna så är det många som vill vara kvar och många som söker sig ut till byarna.

Trygghet på skolan har inget med storleken av skola att göra, av personlig erfarenhet håller jag inte med, men generellt så kan jag inte säga emot. Vad jag däremot har vetenskapliga belägg för är att barn som gått i en mindre skola har klarat sig bättre i fortsatta studier samt blivit bättre samhällsmedborgare. Här lyfts även föräldrarnas engagemang då de ofta engagerar sig mer och bidrar till en positiv prestation och trygghet. Jag rekommenderar alla i BUN och även vi andra att läsa Mikael Doepels sammanställning av forskning angående större vs mindre skolor. Här finns alla argument för att det varken är en ekonomisk eller social vinst att stänga skolorna i Sörbyarna.

Rädda Sörbyskolorna!