Det digitala låssystemet har länge krånglat på vård- och omsorgsboendena Örnen och Solbacken och korttidsboendet Fyren. Enligt uppgift är det många av de boende som inte tar sig in i sina egna lägenheter på grund av låsproblemet.

På alla Luleås äldreboenden används samma digitala låssystem med så kallade taggar istället för nycklar, likt sådana som finns på hotell. När systemet inte fungerar måste dörrarna öppnas med vanliga nycklar, som de boende inte har tillgång till. Källor menar att personalen inte heller alltid kan ta sig in i de äldres bostäder, därför kan brukare som larmat få vänta längre än nödvändigt på att få hjälp.

Det är oklart hur länge problemet funnits.

– Från vissa håll har jag fått höra att det varit såhär i två år. Men IT-kontoret fick in en felanmälan den andra maj. De jobbar på för fullt med det här, säger Anna Fors, verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden.

Enligt uppgift kan låsen krångla i en månad innan hjälp ges. När de lagats tar det bara någon enstaka dag innan de återigen slutar fungera. Källor uppger att äldre mår dåligt av det hela.

Under torsdagen bytte man sändare och IP-adress i hopp om förbättring. Under nästa vecka ska det följas upp med kontroller.

– De boende blir ju aldrig inlåsta, men det blir en personalfråga eftersom brukarna måste söka upp personalen för att ta sig in i sina bostäder. Det är förstås väldigt viktigt att det här fungerar. Det måste lösas, säger Anna Fors.