– Vi måste fatta ett beslut och vi behöver landa där snart, säger Carina Sammeli (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden (bun).

Inom Björkskatans kärnområde minskar faktiskt barnantalet något, men utvecklingen på de nya bostadsområdena Hällbacken och Dalbo samt i de närliggande byarna Bensbyn och Björsbyn ökar barnantalet explosionsartat.

– De växer snabbare än vi trott och det ser inte ut att stanna av heller, säger Sammeli.

Artikelbild

| Lite tagna på sängen. Ökningen av barn går snabbare än vad Carina Sammeli och barn- och utbildningsnämnden räknat med.

Prognosen säger att Björkskatans skolområde har 464 fler barn i åldrarna 6–12 år om tio år.

– Det är en hel grundskola, även om alla inte kommer på samma dag förstås. Samtliga befintliga skolor i området har tight med utrymme i dag, så det finns ingen marginal heller.

Fler lokaler behövs. Frågan är hur de ska skapas.

– Ska vi bygga fler skolor och förskolor, eller ska vi bygga ut befintliga och i så fall vilka? Något måste vi göra, säger Sammeli.

Artikelbild

| Ökningen av barn på bland annat Hällbacken går snabbare än beräknat och det tvingar fram ett beslut om nya förskolor och skolor, alternativt utbyggnad av befintliga skolor, inom Björkskatans skolområde.

Utvecklingen finns beskriven i den rapport om framtida lokalbehov och investeringar som kommunen uppdaterar två gånger per år och som hanterades av buns arbetsutskott i veckan.

Även Örnäsets skolområde ökar stort, kopplat till utvecklingen på Kronan. År 2027 finns nästan tusen fler barn i förskola och grundskola.

Artikelbild

| Albin Berggren, 8, går på Benzeliusskolan i Bensbyn. När han börjar högstadiet blir det Björkskataskolan för Albin, om inte Luleå kommun beslutat att bygga ytterligare en grundskola inom Björkskatans skolområde innan dess. Farfar heter Uno Berggren.

– När det gäller förskoleplatser måste vi hitta en bättre lösning ganska snart. Vi har lite överkapacitet i Tallkronanskolan så vi har några år på oss där innan vi behöver göra något. Eftersom den nya förskolan ligger i anslutning så går det att samutnyttja lokaler, säger Carina Sammeli.

I området finns Knöppelåsens förskola, som kommunen räknar med återgår i förskoleverksamhet snart efter att ha tillhört Furuparkskolan en tid. Mark för en ny förskola på Kronan finns även reserverad nära återvinningscentralen.

Artikelbild

| Albin Berggren, 8, går på Benzeliusskolan i Bensbyn. När han börjar högstadiet blir det Björkskataskolan för Albin, om inte Luleå kommun beslutat att bygga ytterligare en grundskola inom Björkskatans skolområde innan dess. Farfar heter Uno Berggren.

Två områden där prognosen hänger lite i luften är Hertsön och Notviken/Mjölkudden. Båda tros minska kraftigt. Planerna på de nya bostadsområdena Hertsöheden och Munkeberg strand har just nu lyfts ut ur tioårsplaneringen, till förmån för Östra stranden (stationsområdet) i centrum.

Centrum väntas öka med 468 barn till 2027. En ny 7-9-skola planeras i anslutning till gymnasiebyn till 2025. Etableringen av Engelska skolan med nästan 450 barn i förskola och grundskola har också lyfts in i beräkningarna.

Artikelbild

| Blir det fler skolor och förskolor inom Björkskatans skolområde inom en snar framtid? Mycket talar för det. Här Albin Berggren, 8, och hans farfar Uno Berggren vid en av Hällbackens lekplatser.

– När det gäller Hertsön så tror vi att vi klarar oss med det vi har på tio års sikt. Centrum kommer att förtätas tidigare, säger Carina Sammeli.