I Luleå lotsområde, som omfattar Bottenviken med Örnsköldsvik som sydgäns, finns 21 lotsar. I hela Sverige är de cirka 210. Av dessa kommer var fjärde att gå i pension under de närmaste fyra åren.

Sjöfartsverket letar nu efter sjöfarare som vill påbörja utbildning och bli lotsar för att ersätta dem som lämnar med pension.

I dag finns krav på att lotsarna ska vara svenska medborgare, ett krav som möjligtvis inte är nödvändigt i framtiden. Sjöfartsverket vill se om det finns flera krav som inte är relevanta för tjänsten. När det gäller lotsar i dag krävs till exempel att man är utbildad sjökapten, har sjökaptensbehörighet och har hunnit skaffa sig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord på moderna fartyg.

Anders Dahl, som är lotsområdeschef i Luleå, tycker ändå att kraven är fullt rimliga. Men han är mycket intresserad av tankarna på en delvis förändrad utbildning till lots.

I dag kan det ta tio år att skaffa sig exempelvis de olika certifikat som är nödvändiga och dessutom kan det "under resans gång" visa sig att den som vill bli lots inte motsvarar kraven.

Anders Dahl tycker exempelvis att det borde kunna skapas en mer specificerad lotsutbildning, där de olika certifikatnivåerna skulle kunna tas på hemmaplan eller i alla fall inte ute på långresor till sjöss.

– Det skulle ge ett större underlag bland de sökande.

Han påpekar även att ett sådant förfarande skulle kunna ge fler kvinnliga sökande. Antalet kvinnor som stannar kvar i yrket som sjökapten under den nödvändiga tioårsperioden är lägre än för männen.

Till Luleå genomfördes förra året omkring 780 lotsningar.