Det är naturvårdsverket som nu släpper statistik som visar utsläppen av koldioxid från fossila bränslen 2017. Listan toppas, precis som 2016, av Luleå kraftvärmeverk, Lulekraft. Företaget ägs av SSAB och Luleå energi. Lulekraft förbränner fossil gas, en restprodukt från stålframställningen på stålverket. Lulekraft släppte ut 2,174 miljoner ton koldioxid från fossila källor under 2017.

Stålverket i Svartöstan ligger på plats 5 på tiovärstalistan över utsläppen. Stålverket, SSAB EMEA AB, släppte 2017 ut 1, 294 miljoner ton koldioxid från fossila bränslen.

På åttonde plats återfinns LKAB:S Kirunagruva med 0, 478 miljoner ton.

På plats fyra finns ännu ett stålverk, SSAB i Oxelösund, med utsläpp på 1,53 miljoner ton.

Naturskyddsföreningens tidning Svensk natur skriver om Naturvårdsverkets siffror. Tidningen konstaterar att det är ett fåtal företag som står för en stor del av utsläppen från fossila bränslen.

SSAB har presenterat åtgärder för att få ner utsläppen. Planerna finns på att ersätta koks och stenkol med vätgas i processen. En pilotanläggning planeras och projekteras under våren 2018 i samarbete med Vattenfall och LKAB.

Läs mer: Nästa steg i industrijättarnas superprojekt