– Vi vill visa upp vad vi har här upp i regionen och ge de elever som ska fylla arton år och som fyllt i mönstringsunderlaget information om vad vi har att erbjuda här uppe, säger Åsa Nilsson som är rekryteringskoordinator på F21.

Försvarsmakten har haft problem att fylla upp de 4 000 årliga platserna till grundutbildningen. 2 500 platser fylls på frivillig väg, men rekryterigsproblemet gjorde att man 2017 återinförde värnplikten. Av 190 000 ungdomar tas 10 000 ut till mönstring. Utav dessa tas alltså 1 500 ut till värnplikt, som tillsammans med de 2 500 frivilliga ska fylla den årliga kvoten.

– Jag tror inte jag kommer att söka frivilligt, men blir jag uttagen kommer jag givetvis att göra den, säger Olivia Harlin som tillsammans med Hanna Sundling provar sängarna inne på ett av logementen.

Artikelbild

| Så fungerar en stridsvagn. Intresset för informationen var stor, men intresset för att få prova det praktiskt var större.

De går teknikprogrammet i Luleå och tillhör den årskull som under våren har fyllt i rekryteringsunderlaget som ligger till grund för en eventuell mönstring.

I korridoren utanför logementet provar Simon Hedenström med inlevelse en gasmask. Han kan tänka sig att göra värnplikt.

– Jag tänker på det. Det känns som ett bra avbrott i studierna. Man får komma ut och göra något aktivt, säger han.

Värnplikten är mellan fyra till elva månader lång och ersättningen är 4 380 kronor i månaden.

Artikelbild

| Grupp efter grupp slussades runt mellan olika stationer för att få ta del av informationen. Att prova utrustning och känna på en stridslastad ryggsäck var populärt.

– För äldre generationer var det en självklarhet att göra värnplikten. Den självklarheten finns inte längre på samma sätt. Därför gäller det för försvarsmakten att de ligger i ordentligt för att göra det känt bland ungdomar, säger Anna Ekström (S) som är gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Dock ser hon inte att det är skolans uppgift att lösa försvarets rekryteringsproblem.

Artikelbild

| Svettigt där under masken. Simon Hedenström provade med inlevelse utrustningen.

– Skolans uppgift är att se till att ungdomar får med sig kunskaper för att fatta klocka beslut, men att ge den här typen av information är försvarsmaktens uppgift men också samhällets uppgift i stort, säger Anna Ekström (S).

Saga Engström ser även försvaret uppgift i stort.

Artikelbild

| Anna Ekström (S) gymnasie- och kunskapslyftsminister var nöjd med informationsdagen men anser inte att skolan har något ansvar för att få ungdomar att söka sig till försvaret.

– Jag tror det är jättebra att man skickar soldater till Afghanistan där det varit oroligt sedan jag föddes i alla fall. Jag tror man behöver väldigt många militärer runt om i världen för att skapa lugn och trygghet.

Skulle du kunna tänka dig att vara en av dessa soldater?

Artikelbild

| Vanessa Hallmin och Saga Engström går restaurang och livsmedelsprogrammet i Boden. De gav inte någor högt betyg till maten som serverades. Men är jag hungrig så skulle jag uppskatta den mycket, säger Saga Engström.

– Jag hade kunna göra det. Absolut, säger Sage Engström.