I dag finns både återvinningsmarknaden och återvinningscentralen på Kronan, men båda verksamheterna måste flytta i sinom tid eftersom området ska exploateras med bostäder. Risslan, området där den nya brandstationen ska byggas kan vara en tänkbar lokalisering för båda verksamheterna, men det är inte självklart.

– Nej, det finns inget som är givet. Ambitionen är att det ska dit men det är inte till 100 procent beslutat i politiken, säger Erik Öhrling, vd för Lumire AB.

Kommunstyrelsen har gett Lumire (före detta Luleå Renhållning) i uppdrag att utreda hur återvinningsmarknaden ska vara organiserad i framtiden och var den ska placeras, det sker inom ramen för arbetet med att ta fram en återbruksplan för kommunen. Verksamheten kan breddas, eller koncentreras.

Kommunens arbetsmarknadsförvaltning ansvarar i dag för återvinningsmarknaden medan Lumire har hand om de fyra återvinningscentralerna som finns i Luleå kommun.

– Hela ansvaret för återvinningsmarknaden ligger i dag på arbetsmarknadsförvaltningen, det har gjort så i 20 års tid. Det man nu vill är att se på hur man ska hantera det i framtiden. Det är en förutsättningslös utredning, fortsätter Erik Öhrling.

Lumire har anlitat en konsult för utredningsuppdraget. Konsulten ska bland annat se hur återvinningsverksamheten är organiserad i andra kommuner.

När återvinningsmarknaden etablerades på Kronan för 20 år sedan fanns det gott om lediga lokaler för verksamheten.

– Jag hoppas och tror att vi kommer att hamna på Risslan men det kostar att bygga nytt, säger Erik Öhrling.