Det var den elfte mars i år som allmänhet klagade på att den digitala skylten vid Bergnäsbron hade pixelfel. Norrbottens Media skickade därför dit en tekniker för att undersöka skylten.

Teknikern hittade två kulhål i skylten och upptäckte samtidigt att en kula hade fastnat inne i skylten.

Polisen blev genast intresserad av kulan.

– Våra tekniker har analyserat kulan, vilken kaliber det är bland annat. Kulan är nu skickad till Nationellt forensiskt centrum (Nfc) för vidare analys, säger kriminalkommissarie vid Luleåpolisen Inge Barsk.

Han säger att kulan kommer att spårsäkras och sedan kommer kulan att matchas mot samtliga vapen som finns i Nfc stora databas. Där finns samtliga vapen säkrade som har förekommit i kriminalitet i landet.

– Vi vill helt enkelt veta från vilket vapen kulan kommer i från och om kular har ett samband med annan brottslighet, säger Inge Barsk.

Inge Barsk säger vidare att det i nuläget inte finns någon annan känd skjutning i Luleåtrakten.

Det är fastlagt att kulan är så kallad halvmantlad och att den utan tvekan kommer från ett handeldvapen.