Det är ett mindre dieselutsläpp som inträffat. Räddningstjänsten tillsammans med kustbevakningen arbetar nu på platsen.

– Vi kommer att lägga läns för att det inte ska åka ut i havet, så vi ska boxa in det mot kajen nu, säger Conny Kvarfort, inre befäl.

Utsläppet ska ha skett vid sydöstra hörnet av hamnbassängen, nära kustbevakningens station, på SSAB:s område.