Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att ta fram en ändrad detaljplan för D-huset på universitetets campus. Det är för att möjliggöra Akademiska hus utbyggnadsplaner för universitetsområdet.

Akademiska hus vill riva de röda envåningsbyggnaderna i södra och östra delen av kvarteret, som byggdes på 1970-talet. I norra och västra delen av kvarteret finns högre byggnader som tillkom på 1990-talet, bland annat Aula Aurora, som inte ska rivas.

Akademiska hus avser att bygga nytt och högre i D-huskvarteret, som mest upp till fem våningar i de inre delarna av kvarteret. De delar av kvarteret som vetter mot Regnbågsallén, som löper genom campusområdet, ska bara bli tre våningar höga. De nya lokalerna ska användas för undervisning, kontor och service.

Artikelbild

| Akademiska hus ska riva de låga delarna av D-huskvarteret på campus. Avsikten är att bygga nytt och högre.

Ett frågetecken har varit om Porsön, med sin begränsade VA-kapacitet klarar att ta emot ytterligare verksamhet som de nya lokalerna medför då en ny VA-ledning till Porsön inte är planerad förrän 2030.

I den första utbyggnadsetappen tillkommer 3 350 kvadratmeter och i den andra etappen 11 350 kvadratmeter.

– Det har vi räknat på ganska noggrant, det ska fungera, säger planchefen Annelie Granljung på stadsbyggnadsförvaltningen.

Universitets utveckling är prioriterat i området.

– Det är viktigt det som händer på universitetet, det är ett välkommet tillskott att utveckla den här delen av campus. Det känns som ett bra projekt, säger Annelie Granljung.

Planuppdraget ska tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag.