Det var beskedet när Socialdemokraterna presenterade preliminära budgetramar för 2019–2021.

Luleå styr resurser mot ökad jämlikhet, minskat klimatpåverkan och starkare ekonomi. Tillväxten i ekonomin ska vara en procent, och det ska klaras utan skattehöjning.

– Vi ser just nu inget slut på effektiviseringen i verksamheten. Kommundirektören kommer att få i uppdrag att säkerställa en budget i balans, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Osthyvelsprincipen är ett vedertaget namn för mindre, kontinuerliga nedskärningar. Det ordet vill inte S-ledningen veta av.

– Det handlar om att tänka i nya banor. Hitta nya sätt att lösa gamla problem på, och samtidigt våga släppa gamla hjulspår. Vi ska inte tumma på kvalitén, säger kommunalrådet Lenita Ericson.

Anja Johansson, ordförande för stadsbyggnadsnämnden, hade med sig ett konkret exempel på en besparing.

– Vi kommer att ta bort möjligheten att betala med kontanter i p-automater. Bara där sparar vi en miljon per år, säger hon.

Införandet av ett 50-tal trygghetskameror i socialnämndens verksamhet är en annan förändring som väntas ge en större besparing.

Anledningen till att Luleå tvingas spara är en kombination av stora investeringar och den demografiska utvecklingen, där andelen unga och äldre växer i snabbare takt än andelen i arbetsför ålder.

Kostnader för skola och omsorg ökar mer än intäkter alltså. En del av lösningen är en ökad befolkningstillväxt. Varje ny medborgare ger 50 000 i statsbidrag per år. Luleå siktar på att bli 850 fler under 2019.

– 2000 bostäder väntas bli klara under mandatperioden. Investeringarna är nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Nu behöver befolkningsökningen växla upp mer än tidigare. 700 nya invånare per år är ett minimum, säger Nordström.

– Integrationen är en viktig del i detta. Vi måste få de nyanlända att vilja stanna här och vi måste se till att de får arbete. Det vet vi att vi är duktiga på, säger Ericson.

Av större investeringar som ska genomföras finns kända exempel som brandstationen, Hertsö badhus, återvinningscentralen och gymnastikhallen.

Tillkommer gör exempelvis satsningar på Porsö sporthall, nattbuss till Porsön, permanent kvällsbuss till Råneå och skärgårdstrafik.

VA-kostnaderna beräknas till 750 miljoner. Där innefattas ett vattentorn för att säkra vattentrycket i Sörbyarna och en lösning för Råneå.