Kommunen vädjar till de utvalda som fått det blå kuvertet.

– Vi måste få in många fler svar för att det ska bli användbart på det sätt som vi tänkt oss, säger Barbro Müller, folkhälsostrateg vid Luleå kommun.

Enkäten ingår i en nationell folkhälsoundersökning som genomförs varje år. Var fjärde år deltar Norrbotten. I år hade Luleå köpt en utökad version som gått ut till 7 200 Luleåbor.

Men fler än hälften av dem har ännu inte svarat.

– Det är färre än 40 procent som svarat. Vi behöver få in minst 50 procent och det är inte försent att svara ännu, säger Müller.

Informationen blir användbar på kommunnivå men Luleå hade tänkt använda den stadsdel för stadsdel.

– Kuvertet har gått Luleåbor i olika åldrar med olika inkomster i olika delar av kommunen. Vi behöver lokal data. det här är jätteviktig information för oss som vi ska ha som grund i framtida arbete för att förbättra Luleåbornas hälsa, säger Barbro Müller.

Samma sak gäller övriga delar av Norrbotten.

– På regionnivå tror jag svarsfrekvensen är 30-40 procent. Vi vädjar till alla utvalda norrbottningar att hjälpa till. Man är helt anonym.