Det var åren 2012-2013 som kommunens allmännyttiga bostadsbolag Lulebo sålde totalt 458 lägenheter till kommanditbolaget Gammelstabo.

Läs mer: Prislappen avslöjad

Läs mer: Bara en dag efter brevet fick de ny hyresvärd

Därefter har såväl boende som Hyresgästföreningen riktat skarp kritik mot hyresvärden för bland annat avskaffade bofonder och eftersatt vägunderhåll.

Läs mer: Vådligt fardas i Gammelstabos gränder

Läs mer: Tvist om Grändernas bofonder

Läs mer: Oro och besvikelse på Gränderna

Läs mer: "Det går inte att stoppa"

Nu tar missnöjet och spekulationerna ytterligare fart. Hyresgästföreningen bekräftar att relationen med Gammelstabo har varit ansträngd vintern-våren 2018 och att kommunikationen i princip har avbrutits.

– Det går mycket rykten, exakt vad som gäller vet vi inte. Gammelstabo vill inte ha kontakt med oss förrän efter sommaren. Märkligt agerande. Vi ifrågasätter varför de inte vill kämpa för att boendet i Gränderna ska bli bättre, säger Magnus Fredriksson, kontaktperson på Hyresgästföreningen.

Redan när Gammelstabo flyttade sitt kontor från Gränderna för två år sedan kom negativa reaktioner.

– Tidigare fanns en annan trygghet, men plötsligt var kontoret borta. De boende känner sig varken sedda eller hörda. Den stora delen hyresgäster är inte nöjda med hur Gammelstabo sköter sina uppgifter.

Gammelstabos personal förväntas utföra renoveringar och reparationer i bostadsområdet, med inhyrd personal från Samhall som städar trapphusen.

Dessutom fungerar HSB som en mellanhand, i kontakten mellan hyresgäster och Gammelstabo.

– Felanmälningar går via HSB, men de boende upplever att ärenden fastnar där. Det kan vara alltifrån tapetseringar till kranbyten. Därför vill de komma i direkt kontakt med Gammelstabo, men de lyckas inte med det.

Hyresgästföreningen försöker upprätthålla samhörigheten och trivseln i Gränderna, och tidigare har Gammelstabo bidragit med ekonomiska fritidsmedel. Men nu är läget annorlunda.

– De är inte villiga att betala ut mer fritidsmedel. Vi får inga pengar, vi har ingen kommunikation. Klart man undrar varför? Absolut inte hållbart. Gammelstabo måste inse värdet av att ha hyresgäster som trivs på området.

Gammelstasbos förvärv av de cirka 460 lägenheterna i Gränderna skedde åren innan kommunen sålde 1 600 lägenheter till Rikshem (2015) och cirka 1 300 till Nordhalla (2016).

Magnus Fredriksson på Hyresgästföreningen tror att Gammelstasbos agerande spär på oron kring utförsäljningen av allmännyttan i Luleå.

– Absolut. Hyresgästerna hade gärna sett att det ställdes högre krav på Gammelstabo vid försäljningen. Nu känner många i stället ”jaha, det var så här det blev”, säger han.

Norrbottens Media får kontakt med Patrik Junkka, en av ägarna av Gammelstabo, under tisdag eftermiddag. Han håller inte med i beskrivningen av den bristfälliga relationen mellan dem och hyresgästerna.

– Det är inget jag känner till. Vi har en utmärkt relation med Hyresgästföreningen, även med alla hyresgäster. Det är allt jag kan tillägga.

Därefter avslutar Patrik Junkka samtalet.