Smutsiga tågvagnar, trasiga toaletter och för få avgångar. Klagomålen på nattågstrafiken i norr har varit många, samtidigt som dess framtid har varit osäker. Men på tisdagen stod det klart att Miljöpartiet hade fått igenom att en halv miljard under en femårsperiod ska satsas på nattåg, både ned till kontinenten och till övre Norrland och Jämtland. För att kunna göra detta tillförs Trafikverket, som är ansvarigt för nattågen, mer pengar till sin höstbudget. Omkring 40 miljoner per år ska läggas på nattågstrafiken till och från Jämtland och Norrbotten. Men det finns inte några planer på att utöka trafiken, eller att på att genomföra förbättringar.

– Pengarna ska användas till att rädda kvar den befintliga trafiken. Det är en viktig markering från vår sida, att den fortsätter och blir långsiktig, säger Peter Eriksson.

Men pengarna ska inte användas även till att förbättra standarden på exempelvis vagnarna?

– Det är en fråga jag ska ta med mig. Det är inte acceptabelt att ha det på det sättet, det ska vara en bra standard, vagnarna ska vara fräscha och tågen ska fungera. Annars får ju hela projektet dåligt rykte, säger Peter Eriksson.

Han påpekar att pengarna från regeringen innebär att nattågstrafiken säkras och att det nu ska göras en ny upphandling. Krav på en viss standard bör därför enligt honom skrivas in i underlaget för upphandlingen.

Peter Eriksson, tidigare kommunalråd i Kalix, är i dag minister med ansvar för internationellt utvecklingsarbete.