Socialdemokraten Fredrik Hansson uppger att det inte kommer att tas några politiska initiativ till en utredning inom socialförvaltningens arbetsställen för att få reda på om liknande dokumentation om personalen finns någon annanstans än på äldreboendet Ingridhem. Norrbottens Media avslöjade på tisdagen att ett dokument med omdömen om personalen hade skickats ut till delar av personalgruppen från ansvarig chef. Utskicket gjordes av misstag, men informationen om att dokumentet hade gått ut till flera anställda och om dess innehåll spred sig snabbt på arbetsplatsen. Facket kopplades in. En av de två ansvariga cheferna för boendet råkade skicka med dokumentet i en personalinformation som gick ut till anställda som inte kunde vara med på möte.

Tror du att det saknas kunskap hos chefer om hur de ska hantera personuppgifter och personliga omdömen?

– Nej, det tror jag inte. Nu måste man på arbetsplatsen försöka reda ut vad som hänt på bästa möjliga sätt. Det är komplexa frågor, men jag tror inte att det här är ett generellt problem bland cheferna på våra boenden.

Fredrik Hansson påpekar att det som har skett inte är roligt för vare sig anställda, chefer eller anhöriga till de som bor på boendet och han menar nu att de måste jobba med kvalitetsarbete och ledarskap. På frågan om chefer och andra medarbetare har fått utbildning i dataskyddslagen GDPR svarar han:

– Det är ju nytt och det är klart att vår personal behöver få utbildning.