Bergnäset/Sörbyarna:

Förändring: - 74 barn.

Lokalprojekt: Ny skola F–6 klar på Bergnäset 2023. Anpassning av Mandaskolan till förskola, ersättning för Klippans förskola.

Björkskatan/Hällbacken mfl:

Förändring: + 516 barn.

Lokalprojekt: Behov av fler förskole- och skolplatser i Hällbacken, Dalbo och Bensbyn. Anpassning av en skola till förskola som ersättning för Ormbergets förskola.

Centrum:

Förändring: + 468 barn.

Lokalprojekt: Ny skola 7–9, klar 2025. Behov av fler förskole- och grundskoleplatser i samband med bostadsbygge på Östra stranden (stationsområdet).

Gammelstad/Rutvik:

Förändring: - 56 barn..

Lokalprojekt: Ny skola F–6 i Gammelstad.

Hertsön:

Förändring: - 500 barn.

Lokalprojekt: Ny förskola på Hertsölund klar i december. Ev: behov av fler förskole- och grundskoleplatser om Hertsöheden byggs.

Notviken/Mjölkudden/Karlsvik:

Förändring: - 203 barn.

Lokalprojekt: Behov av ny förskola när Kristallens förskolemoduler avvecklas senast 2022. Ny skola 7–9 i centrum kan påverka behovet av grundskola.

Råneå:

Förändring: - 3 barn.

Lokalprojekt: Behov av förskoleplatser, förslagsvis i Råneskolan.

Sunderbyn:

Förändring: - 100 barn.

Lokalprojekt: Om- och tillbyggnad av Kläppenskolan till förskola, osäkert när det är klart pga överklagning..

Örnäset/Kronan:

Förändring: + 985 barn.

Ombyggnad av Berget på Furupark till förskola, osäkert när det är klart pga överklagning. Behov av förskola med anledning av Kronandalens tillkomst.

Källa: Luleå kommun.