Maria Stenberg, tidigare Socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten och sedan i höstas regionchef för Hyresgästföreningen i Norrland, reagerar över de uttalanden som Niklas Nordström har gjort i Norrbottens Media angående hyresgästföreningens roll och ansvar som han anser att organisationen bär för det eftersatta underhållet inom Lulebo. Detta särskilt mot bakgrund av att Nordström är Socialdemokrat.

– Det är märkligt faktiskt, att en S-företrädare säger på det här sättet. Socialdemokraterna sade nu i valrörelsen att partiet vill utveckla den svenska modellen. I den svenska modellen ingår den kollektiva förhandlingsordningen, som innebär att vi har fackförbund som förhandlar för sina medlemmar och Hyresgästföreningen, som förhandlar för hyresgästerna. Utifrån det perspektivet ställer jag mig väldigt frågande till det han säger.

Vidare påpekar Maria Stenberg att Niklas Nordströms uttalanden tyder på okunskap om vilken roll som Hyresgästföreningen faktiskt har i hyresförhandlingar. Niklas Nordström menar att Hyresgästföreningen har en unik position som enda förhandlande part för de som bor i hyresrätt i Sverige.

– Jag som enskild hyresgäst kan välja att företräda mig själv. Jag är inte på något sätt bunden av att låta mig företrädas av Hyresgästföreningen. Alla hyresgäster i Sverige kan själva välja vem som ska förhandla om deras hyra åt dem. Han vill få det att framstå som om vi är den enda förhandlande parten på marknaden, så är det inte.

– Det han säger är orättvist, inte minst mot hyresgästerna.