I Sverige har passagerartrafiken ökat stadigt sedan 2009. Under förra året inträffade ett trendbrott.

Signalen är entydig. I inrikestrafiken blev minskningen i hela riket 3,42 procent.

Swedavia äger i dag tio flygplatser runt om i Sverige. Två ligger i Norrbotten.

För Luleås del stannade minskningen på 0,26 procent, medan flygplatsen i Kiruna redovisar ett tapp på 2,1 procent under helåret.

– Det handlar visserligen om en rätt marginell minskning, men det är första gången på sju år som antalet resenärer minskar till och från Luleå, säger flygstationschef Ann-Christin Viklund.

Vad beror det på?

– Det är svårt att precisera för det kan handla om flera orsaker. Det kan bero på flygskatten eller den senaste tidens klimatdebatt, men det kan också vara ett utslag av att vi hade en het sommar och det var fler som valde bort en solsemester utomlands.

I Luleå har antalet resenärer minskat framför allt under hösten. Under november och december noterades en liten ökning, vilket innebar ett brott mot rikstrenden.

Totalt passerade 1 201 384 resenärer flygstationen i Luleå under 2018. Det innebär en minskning med 1 151 personer jämfört med föregående år.

– Minskningen kan säkert kopplas till klimatfrågan. Här står samtliga transportslag i Sverige inför en utmaning. Vi måste alla jobba med klimatfrågan. För inrikesflyget har vi satt upp som mål att det ska vara fossilfritt 2030, berättar Ann-Christin Viklund.

På tisdag den här veckan är det första gången som ett flygplan tankas med bioflygbränsle i Luleå. Bränslet är inköpt från Kalifornien och består av använd frityrolja.