Gun Danielsson och hennes sambo Bengt Olovsson, 82 år, bor på Bergnäset i Luleå. Eftersom han har en hörselskada och har svårt att höra i mobiltelefon har de valt att behålla sin fasta telefon.

Första veckan i juli gick både bredband och telefon sönder, men då var de i stugan så de väntade med att felanmäla tills de kom hem 13 augusti.

– Det är väldigt besvärligt. Vi saknar både telefon och bredband och de skyller bara på varandra och på underleverantören, säger Gun Danielsson.

Artikelbild

| Via sms har Telia först bokat besök av tekniker och sedan avbokat flera gånger.

Upprepade gånger har hon tagit kontakt med Telia och varit inne i Teliabutiken.

Hon har blivit utlovade att felet ska åtgärdas upprepade gånger via sms där det står att hon ska hålla sig hemma en viss dag då reparatören kommer. Men varje gång har besöket skjutits upp ett par dagar före den utsatta tiden. Först skulle de ha kommit 23 augusti, sedan blev det uppskjutit till 13 september. Och så har det fortsatt.

Vad tycker ni om Telias agerande?

– Det är förskräckligt. Det är nonchalant. Ska man vara utan dator och telefon så här lång tid när man bor två kilometer från stan? Men räkningarna kommer som vanligt, säger Gun Danielsson.

Artikelbild

| Bengt Olovsson och Gun Danielsson tycker det är nonchalant av Telia att inte komma och laga deras telefon och bredband trots att det har gått flera månader. Bengts hörselskada gör att han inte kan prata med sina släktingar söderut utan den fasta telefonen.

Johanna Hansson på Telias pressavdelning beklagar den långa väntetiden.

Hur kan det få ta så lång tid?

- Vi har full förståelse för att det blir besvärligt för våra kunder. Det här beror på flera olyckliga omständigheter. Vi har dessvärre problem med att många gräver av våra kablar, trots att vi har information om var de finns, viket innebär att många av våra tekniker får lägga ner mycket arbete på det.

Har Telia prioriterat ner sina fasta telefoner?

- Inte alls. Det pågår just nu ett omfattande arbete där vi ersätter den fasta telefonin som går via de äldsta delarna av kopparnätet med modern teknik, som fiber- och mobilnätet.

Varför skickar man fakturor medan telefonen är trasig för en tjänst som de inte kan använda?

- Självklart ska våra kunder inte betala för en tjänst som inte fungerar. Så fort tjänsten är igång igen ska man kontakta vår kundtjänst så ser de till att prisavdrag görs på nästa faktura.

Varför sätter man i system att skjuta upp besöken gång på gång?

– Ett kabelfel kan vara mycket komplext att åtgärda så det kan ha flera olika orsaker, som till exempel att vi väntar på reservdelar, grävning eller schaktning.