Jakt På fredag startar årets skyddsjakt på säl och 600 djur får skjutas. Men de senaste åren har mindre än hälften av antalet som får fällas skjutits av, enligt Ekot, som tagit del av en genomgång av antalet inrapporterade fällda djur.

I dag finns det runt 30 000 gråsälar i Östersjön och Naturvårdsverket har höjt skyddskvoterna varje år.

Fiskenäringen upplever att problemen med sälskador växer, och säljakten är inte avsedd för att minska populationen utan för att freda fisket. Kritiker menar att det är restriktionerna för jakten som gör att det skjuts så få sälar. Bland annat får jakt bara ske inom 200 meter från den plats där fiske bedrivs och där sälar tagit fångst från garn eller orsakat skador på fiskeredskap.

Allmän jakt på säl förbjöds 1974.