Förra veckan anordnade kyrkan ett möte mot nedläggningen av stödteamet i Luleå för personer med både beroende- och psykisk sjukdom. Kyrkans projekt Diakoni i centrum samlade en aktionsgrupp av anhöriga, brukare, privatpersoner, föreningen Natthärbärge och andra människor engagerade i de utsattas situation till ett möte. Och på torsdag är det dags igen.

– Vi vill sätta fokus på det här och kan skolan agera så kan vi, säger Anders Hedberg, en av kyrkans diakoner.

– De här personerna tappar en stor del av sin trygghet och vi vill förebygga det lidande som anhöriga, brukare och hela samhället drabbas av, fortsätter Ander Hedberg.

De har under sommaren i sin öppna verksamhet märkt av den oro som anhöriga och brukare känner efter beslutet i våras om nedläggning av stödteamet.

– Det här är inget vi vill göra ensamma, vi vill göra det tillsammans med dem som berörs mest, säger Anders Hedberg.

Kyrkan har sedan tidigare haft ett samarbete med stödteamet eller CM-teamet som det också kallas. Hjälpt till med kontakter, följt brukare vid behov, varit en social mötesplats. Anders Hedberg tror inte att det samsjuklighetsboende som nyligen invigts i Bergviken kommer att kunna hjälpa den här gruppen av människor.

– Det är ett boende helt enkelt. Inte den behandlig och det stöd de fått och ersätter absolut inte CM-teamet, säger han.

Aktionsgruppen planerar att hålla en manifestation.