Två älgar befinner sig i trakterna kring Lövskatan och Malmudden i Luleå.

Enligt polisen rör sig älgarna mot centrum och trafikanter uppmanas till försiktighet.