Norrbottens Media skrev i går att Edestrands personal klagat att de inte får hjälp med avkylning trots 30 grader inne på boendet. Undersköterskan Kerstin Palmgren Engfors känner sig lättad över måndagens besked.

– Det känns jättebra. Nu hoppas vi att luftkonditionering kommer i sommar också, säger hon.

Enligt socialchefen Catharina Liljeholm var luftfrågan uppe på förvaltningens skyddskommitté förra veckan.

Artikelbild

| Personalen vid Edestrand som var besvikna i helgen får nu AC till sitt äldreboende. Ett glädjande besked för personalen.

– Frågan är jätteviktig och även huvudskyddsombudet var med.Vi hade en jättevarm sommar i fjol också så vi har tagit ett beslut nu att skaffa AC, men det handlar inte bara om Edestrand i Harads utan det finns ett stort behov ute i alla verksamheter. Det handlar om många apparater. Vi ska göra lösningar på kort sikt och även titta på långsiktiga behov.

Att det blir inköp till slut handlar enligt socialchefen om att hon lyft frågan i kommunledningsgruppen.

– Socialförvaltningen tar kostnaden i investeringsbudgeten. I veckan startar arbetet för vilken typ av luftkonditionering som behövs på boendena. Ventilationen ska också gå dygnet runt när man har verksamhet som pågår alla timmar.

Men fast Ac-beslutet togs dagen efter kommittén så informerades varken personal eller huvudskyddsombud om det positiva beskedet.

Artikelbild

| På Edestrands äldreboende har ventilationen också stängts ned under natten.

– Nej, det är väldigt olyckligt. Men det kan bero på att ledningsmötet blev väldigt kort. För det brann också en hiss på Midgården samma dag, säger Liljeholm.

Huvudskyddsombudet Mikael Norbergs kommenterar förklaringen med att förändringar och beslut som man tar meddelas inte via media.

Artikelbild

| Huvudskyddsombudet Mikael Renberg, Kommunal Boden, tycker att viss information brister från arbetsgivarhåll.

– Det finns mejl. Jag tycker det är beklagligt att arbetsgivaren inte klarar av att informera om en sådan viktig sak. Jag känner också att man tagit beslutet sett från brukarperspektivet. Arbetstagarna som får luftkonditionering blir en följdverkning av det. Vi får följa arbetsmiljöarbetet, säger Renberg.

Skyddskommittén har också gett personalchefen uppdraget att ta fram en rutin och stöddokument för arbetsmiljön vid värmeböljor.

Artikelbild

Klipp ur NSD den 17 juni 2019.

– Under dagen kommer skriftlig information om vad som beslutats gällande åtgärder vid höga temperaturer, säger Liljeholm.