Insändare Apropå Nordströms krönika: ”Vad är svaret från oppositionen?”

OM man vill göra Luleå till en attraktiv kommun.

OM man vill få fler unga familjer i arbetsför ålder till Luleå.

OM man vill skapa en fungerande välfärd när det är brist på människor som vill arbeta som lärare och inom äldreomsorgen

VARFÖR gör då kommunledningen allt för att försämra förutsättningarna för att uppnå detta ? Varför struntar man i vad kommunmedborgarna vill? Varför lyssnar man inte på lärare och omsorgspersonal? En kommunledning kan inte köra över sina medborgare hur mycket som helst, utan att det får långtgående negativa konsekvenser för kommunen.

Kommunledningen förstår inte, att försämrar man förutsättningarna att leva ett bra liv i Luleå kommun i den grad som nu håller på att ske, flyttar folk. Slutar som lärare, som omsorgspersonal. Vuxna tar ansvar och väljer det bästa för sej och sina familjer. De kan välja att flytta till andra kommuner, (som också har personalbrist). Kommuner med bättre förutsättningar. Förutsättningar som finns i Luleå, men som raseras mer och mer via ”Framtidens skola” Barnfamiljer som vill ge sina barn trygga, mindre sammanhang att växa upp i, flyttar gärna till byarna på landet, till mindre stadsdelar. Med mindre skolor och förskolor.

Kommunledningen tror att storskalighet och digitalisering är lösningen. Att småskalighet, närhet till naturen är en starkt växande trend verkar de ha missat. Liksom att en stor fördel med digitaliseringen är att man kan bo på landet, och sköta arbetet hemifrån. Och mycket riktigt ökar befolkningen på landsbygden runt Luleå mer än i själva stan.

Höj skatten och gör Luleå till en kommun som är bra att leva och arbeta i, för barnfamiljer, för lärare och för andra välfärdsyrken = för alla. Det sänker kostnaderna på andra håll i den kommunala ekonomin. Och på sikt kan skatten sänkas. Stoppa nedskärningskarusellen, som dränerar Luleå och enbart kommer att leda till mer flykt från Luleå, som i sin tur leder till sämre demografi, sämre skatteunderlag och fler framtida nedskärningar.