Landsbygden är själen i vårt parti. Det är därför vi satsar mer än något annat parti på reformer som lyfter landsbygden och skapar jobb. Skattesystemet behöver vara rättvist, oavsett var i landet man bor. Det totala skattetrycket behöver minska. De moderata företrädarna, Niklas Wykman och Mattias Karlsson, låtsas i NSD den 5 juni som om drivmedelsprisernas nivåer är Centerpartiets sätt att utarma den svenska landsbygden. För att kunna hävda det behöver de snedda rejält över sanningen och hoppa över en viktig detalj: Bensin- och dieselskatten har under de senaste åren höjts genom två indexeringar. En indexering är pausad i och med den budget som riksdagen antog i december 2018, en indexering ligger kvar.

Bensinskatten har alltså höjts i år med den budget som M och KD lade fram. Men någon ytterligare höjning har inte skett med den vårbudget som Centerpartiet röstade för.

Det är populärt, inte minst i moderata kretsar, att hävda att Centerpartiet har övergett landsbygden. Lår oss därför berätta varför det inte är sant. Varför det är direkt felaktigt att påstå det.

Centerpartiet har, i Januariavtalet, drivit igenom sänkta arbetsgivaravgifter för de allra minsta företagen och för den som anställer ungdomar.

Vi har återställt momsen på naturguider till ursprungliga 6 procent och därmed säkrat omkring 3000 företag på landsbygden från en svår situation. Det är de här företagarna som moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Svantesson föraktfullt valt att kalla för ”bäversafari”.

Centerpartiet har fått igenom kraftiga stöd och ersättningar till skogsägare och lantbrukare som drabbades av fjolårets extrema torka och bränder. Åtgärder på totalt över en miljard kronor, som tar landsbygden och i förlängningen hela Sverige framåt.

Vi har sett till att reseavdraget i deklarationen kommer att baseras på distansen man pendlar, istället för som i dag vilken tidsvinst man gör.

En budget gäller i ett år, oavsett parti och regering. Den budget som M och KD lade fram och fick igenom hösten 2018 gäller alltså fortfarande. Dock med justeringar i vårbudgeten som alltså ger landsbygden betydligt bättre förutsättningar. Det blir lite väl låg nivå när moderaterna, i sin debattartikel, försöker klistra påståenden om vad framtiden kan innehålla på andra partier.