Boden Ett företag baserat i Boden har anmält till Arbetsmiljöverket att det skett en olycka på arbetsplatsen. Olyckan hände i början av september när en person arbetade med ett fjärrvärmeläckage i närheten av en järnvägsanläggning. Vattnet hade underminerat marken och plötsligt föll personen ner i den heta leran. Det resulterade enligt anmälan i andra gradens brännskador på delar av kroppen.