Den nya etableringen är en utveckling som passar Boden som handen i handsken, enligt Thomas Fägerman som är affärsutvecklare på Boden business park.

– I kommunal regi har vi satsat på återvinning och miljöteknik länge. Framför allt energiutvinning från avfall, det var vi tidigt ute med via Boden energi. Det har inneburit att Boden har blivit en knutpunkt på Nordkalotten, och i spåren av det kommer andra företag som ser att det kan finnas ett värde av att finnas i Boden, säger han.

Vilket företag det handlar om avslöjas på en presskonferens på torsdag. Kommunen har upplåtit mark åt företaget i anslutning till Brännkläppens avfallsanläggning, men datum för byggstart är fortfarande oklart.