Den påstådda våldtäkten ska ha inträffat den 18 februari i år i centrala Gällivare. Mannen anhölls i sin frånvaro den 5 april och greps den 16.

Häktningsförhandlingen startade vid tretiden i Gällivare tingsrätt.

Assistenåklagare Kristoffer Sahlin anger som grund för det frihetsberövande kravet den obligatoriska häktningsregeln, att det inte är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse för det misstänkta brottet.