NSD rapporterade för ett år sedan att det är ett bekymmer att det är så trångt. Då sa personal att det inte fanns en enda ledig stol i väntrummet. Den enda stolen som ibland var ledig var toalettstolen.

En av konsekvenserna blev att hälsocentralen vare sig kunde anställda fler eller ta emot fler patienter. Temporärt hade man löst problemet genom att ställa dit baracker i anslutning till centralen.

Den 1 mars beslutade regionstyrelsen att hälsocentralen skulle utökas och byggas om. Regionfastigheter fick i uppdrag att inleda förhandlingar om förvärv med den kommunala bostadsstiftelsen Bodenbo.

Läs mer: Enda lediga stolen - toalettstolen

Läs mer: Förhandling pågår

Bodenbo äger husen i hela kvarteret, däribland hälsocentralen och den intilliggande byggnaden, före detta Junibackens förskola.

Sandens hälsocentral omfattar cirka 1 000 kvadratmeter. Tanken är att bygga ihop den med den gamla förskolan och då utökas ytan med 450 kvadrat.

Johan Johansson, vd Bodenbo, uppger att det redan för ett par år sedan inleddes en dialog mellan Bodenbo, Bodens kommun och dåvarande Landstingsfastigheter, det som idag heter Regionfastigheter, om hur man skulle kunna utveckla Sandens hälsocentral.

– Kommunen lämnade Junibacken, som har stått tom sedan i fjol, säger han och fortsätter:

– Under året som gått har det förts diskussioner med Regionfastigheter och man har tagit fram skisser på hur det ska kunna byggas ut och byggas ihop. Nu är vi överens om hur ett köp av fastigheten kommer att gå till.

Tjänstemännens förslag är att den mark där de båda fastigheterna ligger avstyckas och blir en egen fastighet.

– Det tror jag är jättebra för att kunna utveckla Sandens hälsocentral, säger Johan Johansson.

Planen är att Regionfastigheter sedan köper fastigheten av Bodenbo.

Regionstyrelsen, Bodenbos styrelse och kommunstyrelsen i Boden ska ta ställning till det avtalsförslag som är framtaget.

– Vi är överens på tjänstemannanivå hur det här ska gå till, men det är politiken som ska ta ställning till det, säger Johan Johansson.

Han tänker inte svara på hur mycket som Region Norrbotten är beredd att betala för byggnaderna.