Nunnorna uppges vara bästa vänner. De tog pengarna från terminsavgifter och donationer till St James Catholic School i Torrance söder om Los Angeles.

En advokat meddelade nyligen föräldrar och skolpersonal vid ett möte att nunnorna använt pengarna som sina egna.

Enligt stiftet i Los Angeles upptäcktes att pengarna saknades vid en rutingranskning av räkenskaperna. Nunnorna tros ha förskingrat pengar i minst tio år.

En av kvinnorna var rektor för skolan i 29 år fram till pensionen tidigare i år. Den andra var lärare i 20 år vid skolan och gick också i pension under året.

Skolans pastor meddelade elevernas föräldrar om situationen i ett brev i slutet av november. Där säger han att de två nunnorna bett honom att meddela föräldrarna att de känner djup ånger över sina handlingar och att de ber om deras förlåtelse och böner.

Pastorn uppger i brevet att skolan inte vill ställa nunnorna inför rätta. De misstänkta uppges samarbeta med en utredning som syftar till att komma fram till hur mycket pengar det handlar om sammanlagt.