När föraren blåste i sållningsinstrumentet visade det positivt och han togs med för provtagning och förhör.