Ett par dagar efter olyckan har fem berörda hushåll utefter Degervattenvägen i Granberget fått ett brev med ordalydelsen: ”Med anledning av den tragiska tågolyckan i söndags har Postnord fattat beslut om att med omedelbar verkan upphöra att trafikera den obevakade järnvägsövergången”.

Brevbärarens färdväg flyttas och de boende får fortsättningsvis hämta sin post i en brevlåda utefter Sandträskvägen.

– Nu ska vi sitta och köra nästan sju kilometer fram och tillbaka för att hämta vår post, undrar Mats Lund, en av de drabbade som dessutom förlorade en släkting i olyckan.

Artikelbild

| Efter dödsolyckan gör Postnord om i utdelningen.

Vad tycker du om att brevbäraren inte vill köra hem till dig längre?
– Jag tycker ingen borde köra över järnvägsövergången i och med att den är obevakad. Men alla vi andra ska ju fortsätta köra över den där korsningen. Vi har ju inget val.

Anders Segebo, regionchef vid Postnord, förklarar att postutdelningen hade upphört förr eller senare ändå i det aktuella området i och med att det är för glest mellan husen – något som regleras av Post- och telestyrelsens allmänna råd.

– Det som hände nu är att vi prioriterar upp frågan. Vi ska ha en dialog med de fem hushållen och hoppas att de har förståelse för att vill göra det här snabbt.

Har brevbärarna känt sig oroliga?

– Det är klart att när man kör den här vägen varje dag och så händer det en sådan stor olycka så känner man oro och det är därför vi skyndar på det. Vi är måna om vår personals arbetsmiljö.

Norrbottensmedia Distribution uppger att de ska fortsätta köra ut tidningar, men kommer att välja en omväg för att slippa passera den obevakade övergången.