Fritidsgården Frizon arbetar enligt modellen Activity Equlity, en aktivitetsbaserad arbetsmodell utformad för att stärka preventionsrollen för ungdomsverksamheter och mötesplatser.

Det handlar om att uppmuntra, utforma och utföra aktiviteter, ofta skapande inom bild, musik, foto, spel, bakning och film.

– Vi har inga tjejaktiviteter eller killaktiviteter, vi har aktiviteteter. Aktiviteterna är ett verktyg medan gemenskapen är målet. Jämställdhet handlar om att du alltid ska få vara den du är, säger Roger Sångberg, verksamhetsansvarig vid Frizon.

Artikelbild

| Linn Pekka.

Linn Pekka arbetar nu som fritidsledare i Frizon och hon var själv där som ungdom.

– Jag började hänga här vårterminen 2014. Jag var ett väldigt tyst barn och här jobbade de för att jag skulle vara med i aktiviteterna. Tiden här utformade mig som person, människorna som jobbade här blev som en bonusfamilj för mig. Det känns skönt att jag nu kan vara det för någon annan ungdom.

Rick Larsson, fritidsledare, säger att de arbetar med primär och sekundär aktivitet. Sekundär aktivitet syftar till att uppmuntra, planera och ge inflytande till en primär aktivitet. Den primära aktiviteten är färdigt planerad och utformad, redo att utföras med deltagare.

Målgruppen är elever från årskurs sju till 20 år, nu är det mest högstadieelever på Frizon även om gymnasieungdomar också är där onsdag, torsdag och fredag eftermiddag och kväll när Frizon har öppet.

Artikelbild

| Rick Larsson.

– Som mest har vi haft 150 ungdomar en kväll, säger Rick Larsson.

Frizon hade 3 160 besök under vårterminen 2019, 1 580 tjejer och 1 580 killar. Totalsiffran är en ökning med 975 besök jämfört samma tid förra året – och tjejer står för två tredjedelar av den ökningen.

Artikelbild

| Lisa Sandberg.

– Jag tror att ungdomarna känner en väldig trygghet med oss, vi har relationer till dem alla, säger Lisa Sandberg.

Framgångar till trots – även Frizon får känna av fritids- och kulturnämndens nedskärningar. Verksamhetsbudgeten på 150 000 kronor årligen minskas med 10 000 kronor.

Artikelbild

| Linn Pekka och Rick Larsson.

– Vi har bra pengar och bra kvalitet i det vi gör, jag är glad över att det inte blev mer än så. Nu snurrar vi på bra och är starka, säger Roger Sångberg.