Samebyn ansökte första gången i början av november efter att döda renar hittats. Då vargproblemen kvarstår i samebyn väljer de nu att överklaga länsstyrelsens beslut. I överklagan uppger samebyn att förlusterna av renar ökat de senaste åren. De yrkar på att Förvaltningsrätten ska ändra beslutet om skyddsjakt så att det tillåts på den varg som befinner sig inom samebyns året runt område.

I sitt avslag skriver länsstyrelsen att den senaste dokumentationen av vargen var den 15 november då naturbevakaren konstaterade att vargen ätit av ett tidigare fällt renkadaver. Spåren ska ha lett ut ur samebyn och några dagar senare kunde det konstateras att vargen befann sig i Västerbotten.