Utställningen består av sju kvinnors textila alster, som på olika sätt speglar den dramatiska samhällsomvandlingen i Malmberget.

De sju ingår i Malmnålarna, en lokalgrupp inom Täcklebo broderiakademi, som även har en avdelning i Luleå.

Omvandlingen påverkar människor på ett djupt och livsavgörande sätt. Alla påverkas, direkt eller indirekt, menar Karina Jarrett, ledare för gruppen och en av dem som ställer ut.

Artikelbild

| "Malmberget" av Margit Anttilla.

Malmnålarna har broderat tillsammans i tre år. Deras verk har vuxit fram vid kurser, workshops och temakvällar, där inspiratörer funnits med och lärt ut nya tekniker.

– Vi har gått kurser med Brita Weglin och Britta Marakatt Labba, bland andra. Vi har också haft Karin Reisinger från ArcDes som inspiratör, säger Karina Jarrett.

Inspiration från samhällsförvandlingen har de sju fått genom att undersöka och studera färger, former, arkitektur, detaljer, språk och det återkommande stängslet i Malmberget.

Stängslet påverkar vilka vägar vi tar, vilka människor som flyttar, vilka hus som står på tur att rivas eller flyttas. Ett helt samhälle försvinner långsamt.

Artikelbild

| "Sara hade många barn".

Det skeendet beskriver gruppen genom sina textila arbeten, en konstform som alltid speglat kvinnors upplevelser och berättelser.

– Det är våra personliga betraktelser, men också en gemensam syn på en aktuell händelse, menar Karina Jarrett. 

Artikelbild

| "Den nya utsikten", Margit Anttilla.

Utställningen på Re-Form visas till den 28 december.

Malmnålarna har redan startat ett nytt projekt. Resultatet av det ska visas på en utställning i Finland hösten 2020.