Han har köpt loss en bit mark av Bodens kommun i närheten av bilverkstads- och däckföretaget Autotech som finns efter Bullerleden. Området är redan idag planerad som industrimark på ena sidan och småhusbebyggelse på motsatta sidan. Däckföretaget Swedetrack AB har också fått positivt förhandsbesked om industrifastigheten och på sista bygg- och miljönämnden godkändes bygglovet.

– Målet är att ta dit lantmäteriet för att få tomten avstyckad och utmätt så jag kan påbörja arbetet så fort som möjligt. Jag ska ta in en byggfirma som har rätta kompetensen för jobbet.

Företagaren vill uppföra en byggnad på 1100 kvadrat.

Artikelbild

| Mmaduabuchi Anigbogu i sin nuvarande verkstadslokal som börjar bli för liten. " Jag har så många maskiner".

– Jag kommer att bygga större än vad jag behöver redan från början för att inte sedan behöva bygga ut. I början kommer jag att använda runt 500 kvadrat i mitten av byggnaden för min däckfirma.

Mmaduabuchi har i dag fått banklån för en del av byggkostnaden och resten bekostar han själv.

– Jag vill klara av det som jag åtar mig. Jag jobbade som bilmekaniker och med reservdelar i mitt gamla hemland. Efter jag fick uppehållstillstånd och fick börja läsa svenska på lärcentrum så gick jag först i skolan halva dagen och sedan var jag ute på däckpraktik och lärde mig skifta däck. Jag var bland annat på Däckia, säger Mmaduabuchi.

Efter praktiktiden så valde Anigbogu som kom från Biafra som flykting att starta eget och jobba åt sig själv. Han startade som enskild firma och bildade aktiebolag under våren 2018. Företaget heter Swedetrack AB och industrilokalen i plåt som i dag finns efter Industrivägen har han satt upp själv.

Artikelbild

| Han kom till Sverige från Biafra för flera år sedan. Sedan 2008 driver Mmaduabuchi Anigbogu sin egen däckrörelse.

– Ja, men här har jag bara 100 kvadrat så det börjar bli för litet för alla mina maskiner och däck. Jag har fått hyra in däck i vissa förråd.

– I min rörelse säljer jag både nya och begagnade däck. Jag riktar också om hjul och fixar fälgar. Mitt företag har även en egen hemsida där folk får lägga ut sina däck. Har jag inte vad de söker kan de hitta sina däck av andra som säljer sina. Det gynnar både mina kunder och mig i slutändan, säger Mmaduabuchi Anigbogu.

Artikelbild

| Första lokalen som han snart flyttar ut ifrån. " Jag hoppas att nya industrilokalen efter Bullervägen kan byggas så snart som möjligt.

I dag jobbar han själv i sin däckverkstad. I samband med att han bygger nytt kan han tänka sig att det kan bli en nyanställning som hjälper till i rörelsen.

– Jag vill inte hamna i botten igen så jag får starta om företaget. Jag utökar min rörelse allt eftersom jag känner att lönsamheten ökar. Jag har i dag mycket kunder i både Norr- och Västerbotten. I dag har jag inte marknadsfört mitt företag men kunderna hittar ändå hit. Det är mina kunder som berättar var jag finns, säger Mmaduabuchi Anigbogu.