Norrbottens Media har berättat att simhallen inte längre har kvällsöppet och om reaktioner kring beslutet, som är taget av enhetschef Stig Strömbäck med hänvisning till sparkrav.

LÄS MER: Kvällsstängd simhall upprör

Fritids- och kulturnämnden har haft beredning, då beslutades att saken ska utredas.

– Det är inte en så enkel fråga. Vi ska se vad som är möjligt att göra utifrån budget och utifrån att vi har personal i skift, utredningen pågår. Målet är att det ska bli så bra som möjligt för alla, säger Britt-Inger Nordström (S), ordförande i fritids- och kulturnämnden.

Utredningen ska vara klar till nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 september, den 3 oktober sammanträder fritids- och kulturnämnden.