Mannen har skadat foten och drabbats av frossa. Han befinner sig på fjällstationen, men där är det strömavbrott.

Mannens allmänna hälsotillstånd bedöms vara starkt påverkat. En ambulanshelikopter skickas för att ta hand om mannen.