Det är nära på oförskämt att hota med skattechock vid en eventuell folkomröstning om skolorna i Luleå kommun. I första hand bör en demokratisk kommun i en sådan situation börja med att på nytt titta över omkostnaderna överlag. Det finns till och med ett ganska stort antal mindre satsningar att fundera över, ”många bäckar små”.

Som ett par exempel, kommunens medverkan i en tävling om bästa kommunen bland åtta medverkande, till en kostnad av cirka fyra miljoner kronor. Likaså kan kanske kommunens omkostnader för verksamhet i Austin i Texas övervägas. Möjligen kan man ifrågasätta prioriteringen av badhuset på Hertsön, 140 miljoner kronor. Jämförelsen att den tillgången tillgodoses med resor till befintliga badhus, att jämföras med ett farligt och omfattande skolresande för barn från nedlagda skolor.

Nämnda exempel är endast en bråkdel av ett stort antal omprioriteringar som bör tittas över innan man ställer skolnedläggningar mot skattehöjningar.