Snöovädret i Västernorrland har gjort att det uppstått flaskhalsar på många håll i länet. Matbutiker i Kiruna har fått leveranserna kraftigt försenade.

På Ica Kvantum i Kiruna så var matvaru-leveranserna 14 timmar försenade.

– De mesta av varuleveranserna vi får drabbades. Vi skulle fått dem igår mellan sju och åtta men vi var klara med avlastningen klockan tio på kvällen, säger köpman Stefan Olsson.

Han säger att de flesta varutyper kommer med samma leverans och därför blev det tomt på många hyllorna under dagen.

Hur känns det att Norrland är så sårbart för vädret?

– Jag skulle vilja säga att vi här uppe är duktiga på hantera detta. I södra Sverige blir det större problem, vi har upplastningsplatser för snön, de har inte dem. Men transporterna är längst till oss och händer det något på vägen får det följdeffekter.

En kvinna som vill vara anonym på en av Kirunas större matvarubutiker säger till Norrbottens Media att de fortfarande under lördagen väntar på matvaror som skulle kommit under fredagen.

– Jag kan inte komma ihåg att det varit såhär andra vintrar, det är ovanligt. Det är ganska tomt på hyllorna, säger hon.

Niklas Lindström jobbar på Lindströms Åkeri AB som bland annat snöplogar för kommunen. Han säger att ett stort problem under det gånga snöovädret varit personbilarna på vägarna.

– Personbilarna är i vägen när vi ska ploga och en del har fastnat i snön som vi har behövt hjälpa loss.

Han säger att snöovädret inte varit ovanligt kraftigt, enligt hans erfarenhet, men att kommunen skulle kunna minska kaoset genom att börja ploga tidigare.

Carina Ahlfeldt är regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Norr och hon menar att snökaoset blottar hur sårbart Norrland är.

– När saker händer så långt som nere i Sundsvall drabbas vi uppe i Norrbotten. Hela samhället är beroende av transporter efter väg. Apoteken kanske inte kan förmedla mediciner efter några dagar och enligt våra fiktiva scenarier tar bensinen slut efter tre dagar. Mjölken kan inte komma ut från bondgårdar och så vidare.

Hon fortsätter;

– Vi i Norrland, vi fixar detta och vi är tysta, men tänk vara hur det skulle bli i Stockholm om de drabbades på samma sätt, det skulle bli ramaskri.

Hon håller även med Niklas Lindström om att en del av problemen skulle kunna avhjälpas om privatbilister höll sig från vägarna när det behöver plogas.