Insändare Ett återkommande argument för att stänga skolorna i Sörbyarna är att man måste få behörig personal och säkra kvaliteten för eleverna. På Måttsundsskolan har vi god kvalitet på undervisningen, legitimerade lärare och mycket god måluppfyllelse vad gäller kunskapskrav. Vi känner också ett stort engagemang för vårt arbete. Enkätundersökningar som görs årligen med eleverna, visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. Skolans goda samarbete med föräldrar bidrar också till detta.

På vårt fritids går 71 av skolans 75 elever, vilket också tyder på kvalitet. Barnens hälsa finns i fokus på Måttsundsskolan. Vi har en fantastisk skolgård som inbjuder till lek och rörelse under hela vistelsen. De flesta elever går eller cyklar till skolan själva. Den lunch eleverna erbjuds är fantastisk, vilket bidrar till goda matvanor. Detta är några av de parametrar som gör att vi trivs med vårt arbete och skapar goda resultat.

När vi sökt ny personal har det varit ett flertal behöriga som sökt. Ofta har skälet varit att man vill arbeta på en mindre skola. Vi vill fortsätta att arbeta på vår skola och kvaliteten anser vi är säkrad en god tid framöver. Hotet om nedläggning av skolan har dock lett till att ett antal av oss börjat titta på andra arbeten som lärare i andra kommuner eller inom andra yrkesområden. Detta för att vi inte tror på stora skolor och då heller inte vill arbeta på en sådan.

Vår förhoppning är att den goda kvalitet och kompetens vi har på Måttsundsskolan räknas och att skolan får vara kvar. Vi är förövrigt säkra på att samma kompetens och kvalitet finns på samtliga skolor i Sörbyarna.