Insändare I alla kristider får vi nya hjältar som till vardags gör sitt viktiga samhällsarbete i tysthet som kunniga tjänstemän i statens myndigheter. De kliver fram med sitt kunnande och tar ansvar för folk och samhälle när alla behöver det som mest.

Under svininfluensan 2009 då alla jagade vaccin stod statsepidemiologen Annika Linde outtröttlig i TV och förklarade smittoläget och vaccinprioriteringar.

Nu under Coronakrisen står Anders Tegnell den nuvarande statsepidemiologen outtröttlig i riks-TV och balanserar stressade politiker med fakta, analyser och beslutsunderlag. Agnes Wold professorn i bakteriologi både kan och vågar säga ifrån när det kommer krav som inte bygger på fakta och vetenskap och gör det outtröttligt.

På regionens presskonferenser står Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nystedt outtröttlig och förklarar läget och hur det fungerar på ett sätt så att alla begriper.

Heder åt er!