Klockan är tio och barnen i Väktarklubben är ute och leker i den lilla skogen utanför Barncompaniets lokaler. Barnen på förskolan har under de tre senaste åren arbetat med det övergripande temat ”Hållbar framtid”. Femårsgruppen har under året fördjupat sig kring frågor om skräp i naturen, sopsortering, besökt avloppreningsverk och återvinningscentral.

Barnen har också dessförinnan samlat på sig många olika erfarenheter av skogen och naturen.

Väktarklubben startade efter ett samtal ute på gården om älgar och älgjakt.

Artikelbild

| Sam Enberg spänner musklerna. Nu ska han och hans kompisar i väktarklybben beskydda skogen, miljön och djuren. ” Det är viktigt”.

– Det är många som har erfarenhet av älgjakt eller känner någon som jagar.Vi pratar om jakt och kött, om man ska äta det eller inte och hur älgarna i skogen mår och hur vi kan hjälpa dem, säger Terese Kolm,förskollärare och projektpedagog.

Barnen fick lyssna på sången om älgarna som demostrerade och som fått nog.

– Då blev det från älgarnas perspektiv och då började barnen fundera mer på vad de alla kan göra.

Det hade redan Sam Enberg kommit på. Han berättade att väktarklubben/ Skogens väktare och djurens beskyddare tagit hand om saken.

Artikelbild

| Upp med tavlan. Här håller åsa Rönnqvist upp tavlan upp som säger att besökare till förskolan Barncompaniet ska stänga av sin bil.

– Jag kom på klubben för att jorden ska bli en bättre plats så inget förstörs eller utrotas, säger den kloka femåringen.

Så hela barngruppen hängde på och bildade klubben för att sprida sitt viktiga budskap till hela världen att hädanefter tar de hand om djuren och naturen.

Artikelbild

| Alice Lendholm tycker man ska plocka upp skräp så inte djuren gör illa sig på fötterna.

– De har bildat väktarklubben och driver den och kommer på egna idéer, säger Terese Kolm.

På frågan vad barnen kan göra svarar de:

Artikelbild

| Budskapet går väl fram till alla besökare.

– Vi plockar skräp så att inte djuren kan få någonting i fötterna så de gör illa sig, säger Alice Lendholm.

Även Max Korhonen, tycker det är bra att man hittat på en klubb så man får städa upp lite grand.

Artikelbild

| Förskolläraren Therese Kolm tycker att projektet som barnen kommit på är jättebra. " Vi ser det som mycket viktigt att lyfta barnens idéer på riktigt till samhälle. Pedagogerna vill också hjälpa till att marknadsföra klubbens budskap och genom det få många medlemmar till klubben".

– Vi ska inte heller skjuta djur. Bara under älgjakten, inte annars. Och inte hugga ned träden heller, säger Alfred Bellqvist.

Klubben vill givetvis ha många medlemmar, idag finns 140 stycken. Varje ny medlem får också ett eget pärlarmband i grönt och guld som är klubbens färger.

Artikelbild

| Max Korhonen gillar att städa upp skräp på marken.

–Vi hade en medlemskväll då vi alla barn, personal och föräldrar satt och gjorde pärlarmband, säger Åsa Johansson.

Det har också tillverkats förbudsskyltar. En om hur dåligt det med avgaser. Skylten spikas upp på utebodans vägg.

Artikelbild

| Alfred Bellqvist gillar inte när man hugger ner träden i skogen.

– En del föräldrar kör tomgångskörning här utanför. Medlemmarna får även fostra sina föräldrar lite grann, säger Åsa Rönnqvist, utepedagog.

Nästa mål är att ta fram ett eget klubbmärke och bygga ett utkikstorn i skogen för att kunna spana på djuren.

Pedagogerna på Barncompaniet ser barnens projekt som mycket viktigt.

–Vi som personal vill lyfta barnens idéer på riktigt till samhället. Vi vill också hjälpa barnen att verkligen marknadsföra budskapet och genom det få många medlemmar till klubben. Bli medlem gör man genom att gilla Väktarklubben som finns på Facebook, säger förskolläraren Terese Kolm.