Haparanda stad har startat ett nytt projekt där ungdomar erbjuds en ny typ av feriearbete. Under nio veckor kommer ungdomarna bilda en arbetsgrupp och bli "demokratiambassadörer" i Haparanda. Målsättningen är hög:

Kommunen vill att alla förstagångsväljare ska rösta i Haparanda, att ungdomar ska känna mer delaktighet i samhällsutvecklingen och att de ska bli mer engagerade i politik även efter valet.

Tre treveckorsperioder – med tre ungdomar under varje period. De ska utgöra gruppen som leds av Julia Jokiaho.

– 2014 var Haparanda utmärkande som en stad med lågt valdeltagande, speciellt bland unga. Jag kände att det hade varit kul att göra något för att höja valdeltagandet och få unga att bli mer intresserade av politik, säger Jokiaho som själv studerar samhällsplanering med inriktning mot statsvetenskap.

Varför är det viktigt att höja deltagandet?

– För demokratin så klart. Vi ska inte ha en snedvridning på vilkas röster som kommer upp på dagordningen nationellt. Speciellt viktigt är det att vi gör våra ungas röster hörda.

Under sommaren ska man genom olika projekt, till exempel debatter, försöka få upp engagemanget i Haparanda. Även bland äldre, men framförallt hos de unga medborgarna.

– Man måste förstå att politik genomsyrar hela livet. Det reflekterar man kanske inte över när man går första och andra året på gymnasiet. Det är viktigt att visa hur mycket det faktiskt påverkar ens liv.