Jag blir så ledsen över att kyrkoråd och kyrkoherde i Kalix har öppnat kyrkan för ”all verksamhet”. Som att kyrkan skulle vara vilken lokal som helst. Mannekänguppvisning hör inte hemma i kyrkan. Det finns lämpligare ”lokaler” i Kalix där sådan ytlig verksamhet kan hållas.

Att kyrkan är skild från staten betyder inte att den därmed tappat sin betydelse för oss som har kyrkan som en andlig boning. Där dop, bröllop, begravningar och andra viktiga händelser i livet sker. Att gå in en kyrka och finna stillhet som verkligen behövs i dagens stressiga värld är viktig att bevara. En kyrka är byggd full av symboler som betyder något för det andliga och skapar trygghet, en närvaro av Gud. NEJ kyrkan är inte en lokal som vilken som helst.

Kyrkan måste få fortsätta vara det heliga kyrkorummet som det är. Att vårda rätten till andlighet i kyrkorummet och dess betydelse borde vara kyrkorådets och kyrkoherdens viktigaste uppgift. Ta er en funderare vad som menas med att kyrkan välkomnar alla. Det betyder inte att alla verksamheter ska utföras i kyrkan. Olika lokaler har olika betydelser för oss kalixbor. Som man brukar säga, ”Var sak har sin plats/tid”. Det betyder också att var lokal har sitt innehåll. Var går egentligen gränsen för vad som passar sig i kyrkan?