Många struntar i att äta frukost på grund av tidsbrist och ingen ork på morgnarna. Att inte äta frukost försämrar förmågan att lära sig nya saker i skolan. För att få fler att äta frukost tycker jag att skolorna i Kalix kommun ska börja servera frukost.

Frukost är det viktigaste målet under dagen men trots det struntar många i att äta på morgonen. Alla vet att frukost är viktigt på alla sätt och speciellt för unga som växer och går i skolan. Frukostservering på skolor skulle få fler att äta frukost och därmed också prestera bättre på lektionerna. Också ett mellanmål, som en frukt till varje elev, mot slutet av dagen skulle förbättra elevers prestation.

Många vaknar för sent och hinner därmed inte äta frukost. Man får skylla sig själv eller planera bättre och vakna tidigare kanske ni tänker. Sömn är lika viktigt som att äta och frukostservering på skolan skulle innebära att man kan vakna senare eftersom man inte behöver äta hemma. Jag tänker att skolan som vanligt ska börja kl. 8.00 men då med frukostservering till 8.30 då lektionerna börjar. 30 minuter av skoltiden kommer gå åt till att äta frukost. Tar man bort onödiga håltimmar kommer det finnas tid till det och skoldagen behöver inte bli längre.

Moderaterna i Kalix har gett detta förslag med frukost och mellanmål till skolorna men får inte med sig något annat parti på grund av frågan om ekonomin. Pengar finns, det gäller bara att prioritera dem på rätt saker.

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att jag tycker och tror att elevers prestation i skolan kommer bli bättre om frukost serveras i skolan.